Pożar lasu w powiecie złotowskim – ćwiczenia 03.07.2017 r.

       Dnia 3 lipca o godzinie 16.30 zastęp OSP KSRG Stara Łubianka został zadysponowany przez dyżurnego KP PSP Piła do pożaru lasu pomiędzy Pleceminem a Paruszką, w powiecie złotowskim. W trakcie dojazdu dyżurny CPR zmienił status zdarzenia na ćwiczenia, których sprawcą był wydział operacyjny KW PSP w Poznaniu. Z obecnym na miejscu naczelnikiem wydziału mł. bryg. Tomasz Grelakiem wraz z kadrą wydziału operacyjnego.
       Po dotarciu na miejsce zdarzenia wykonaliśmy zrzut wody do zbiorników buforowych. Nasze koleje zadania to dowożenie wody. Teren akcji został podzielony na dwa odcinki bojowe.
       Celem ćwiczenia było sprawdzenie poprawności dotarcia i rozpoznania miejsca zdarzenia, zbudowanie łączności, szybkości zbudowania buforu wodnego połączonego ze stałym uzupełnianiem, budowy magistrali wodnej oraz prowadzenie działań gaśniczych. Po zakończonych ćwiczeniach i podsumowaniu przez szefa wydziału operacyjnego KW PSP w Poznaniu mł. bryg. T. Grelaka oraz z-a Komendanta KP PSP w Złotowie bryg. Leszka Wójcika opuściliśmy gościnną ziemię złotowską udając się do swojej remizy.